ITEM / MODEL

TSA-120S

TSA-200S

TSA-251S

TSA-320S

Table Dia (mm)

ø120

ø200

ø250

ø320

(A)Center Height in Vertical (mm)

115

160

185

210

(B)Over all Height in Vertical (mm)

196

265

325

380

Thru-Hole Dia (mm)

ø30

ø35

ø35

ø110

Width of T-slot (mm)

10H7

12H7

12H7

14H7

Width of Guide Block (mm)

14h7

18h7

18h7

18h7

Pneu.clamp force (kg•m)

15(Power 5kg/cm2)

25(Power 5kg/cm2)

65(Power 5kg/cm2)

80(Power 5kg/cm2)

Hydro.clamp force (kg•m)

25(Power 20kg/cm2)

50(Power 20kg/cm2)

115(Power 20kg/cm2)

150(Power 20kg/cm2)

N.W.(kgs)

20

45

82

138

Suitable Rotary Table

CNC-120R

CNC-170R
CNC-200R

CNC-250R
CNC-320R
CNC-400R

CNC-320R
CNC-400R
CNC-500R

Dimension